10 tips voor het succesvol outsourcen van google ads campagnes

U vraagt uzelf af of outsourcen van Google Ads de juiste stap is voor uw bedrijf? Het doet er dan niet toe als u gaat voor een white label PPC-expert of niet. Met de volgende 10 tips zorgt u ervoor dat de reputatie van uw bedrijf intact blijft terwijl u opschaalt. Veel bedrijfseigenaren worstelen met de vraag of het outsourcen van Google Ads wel de juiste stap is.

PPC-outsourcing als onderdeel van Google Ads campagnes lijkt een ideale stap voor snelle groei. Bovendien is het verlagen van overheadkosten aantrekkelijk. Toch bent u ook voorzichtig om een bepaald deel van de touwen uit handen te geven. De reputatie van uw bedrijf staat namelijk op het spel als het plan misgaat. Voor de groei van bedrijven is outsourcen van PPC-beheer aan een externe dienstverlener bewezen.

Echter, om het goed te laten werken voor u, zijn er enkele basisdingen die u goed moet aanpakken. Het doet er niet als u het uitbesteedt aan een marketingbureau of als u kiest voor een white label PPC-expert. Met de volgende tips blijft de reputatie van uw bedrijf behouden en kunt u zorgeloos opschalen.

1. Geschikte partner selecteren

Het belangrijkste deel van het hele proces van Google Ads outsourcen is het kiezen van de juiste Google Ads-expert. Als je goed doorziet en kiest, loopt alles op rolletjes en kun je het groeitraject van je bureau gaan bewonderen. Als het niet zo goed gaat, kan het catastrofaal zijn.

Uiteindelijk moet je een oplossing vinden die bij je past. Elk bureau zal verschillende sterke punten, culturele verwachtingen en vereisten hebben.
Hier zijn enkele dingen waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van uw PPC-outsourcingpartner:

    • Zoek een expert met ervaring in de markten en sectoren waarin u beweegt.
    • Deze expert moet over relevante ervaring beschikken met de omvang van de klanten waarmee u werkt. Google Ads voor een startup werkt anders dan voor een groot bedrijf dat zijn naam al gevestigd heeft!
    • Zorg ervoor dat de expert beschikbaar is op het moment van de dag dat u en uw klanten ze nodig hebben. Het kan zijn dat u overzeese oplossingen overweegt en dan is het belangrijk als Google Ads experts zich in verschillende tijdzones bevinden.

Bij het outsourcen van uw PPC-beheer heeft u een sterke basis als deze drie punten met zekerheid gedekt zijn.

2. De prijsstructuur

Bij het outsourcen van PPC-beheer is het belangrijk ervoor te zorgen dat de Google Ads expert uw prijsstructuur snapt. Uw PPC-beheerprovider dient het prijsmodel dat u hanteert aan te houden voor een effectieve ​​relatie op de lange termijn. Zo kan er onnodig cashflowhoofdpijn ontstaan als uw betalingsvoorwaarden niet in overeenstemming is met wat uw Google Ads expert aangeeft.

Diensten en producten van uw bedrijf moeten voorzien zijn van prijzen, zodat u zich volledig kunt toeleggen op de dienstverlening naar uw klanten toe en ze tevreden kunt houden. Natuurlijk zorgt u er tegelijkertijd voor dat u een marge maakt voor uw bedrijf groot genoeg dat het winstgevend blijft. Het heeft totaal geen zin als uw Google Ads-outsourcingrelatie geen winst oplevert.

3. Systeemconflict preventie

De PPC-expert aan wie u het werk outsourcet moet begrip hebben van uw processen. U kunt hierbij denken aan onboarding van uw klanten, de communicatie, klantrapportage en de algemene strategische aanpak. Er moet een goede verstandhouding zijn tussen u en uw PPC-expert. Wanneer een nieuwe klant voor uw bedrijf kiest, zal het geheel voor deze klant vlot verlopen en samenhangend aanvoelen.

4. Verzoeken tijdig aangeven

Het moment de Google Ads-outsourcingrelatie officieel is, zal het succes afhangen van de effectiviteit van uw communicatie. Dat betekent dat u snel moet zijn met het doen van verzoeken aan uw PPC-expert. Creëer een samenwerkingsverband gestoeld op goede communicatie in plaats van urgentie en problemen achteraf oplossen. Merkt u iets op dat goed zou zijn naar uw klanten toe, meldt uw Google Ads-professional zo vroeg mogelijk hierover.

Maak het niet tot een urgent probleem door een ​​week voorbij te laten gaan want dan heeft het geen zin. Direct kenbaar maken en de expert voldoende tijd geven om uw verzoek professioneel af te handelen, werkt veel beter.

online aanwezigheid google ads

5. Fysieke en virtuele aanwezigheid

Heeft u een afspraak met uw Google Ads-provider, zorg ervoor dat u aanwezig bent en werkt met ze als uw adviseur door attent te zijn. De fysieke aanwezigheid is belangrijk wanneer u een tijd voor een vergadering hebt afgesproken. Uw aanwezigheid is belangrijk om het meeste uit die tijd samen te halen. Allereerst, u betaalt ervoor. Ten tweede en wellicht nog wel belangrijker: het succes van uw bedrijf hangt ervan af.

Los van de fysieke aanwezigheid is ook uw online-aanwezigheid belangrijk. U moet op de vergadering klaar zijn om te discussiëren over ideeën, plannen en de te verwachte resultaten voor verbetering. Vooraf voorbereiden en vertrouwen op uw partner aan wie u het werk outsourcet, zorgt ervoor dat u het meest haalt uit de besprekingen. Deze begeleiding en adviezen zullen uw klantrelaties uiteindelijk verbeteren.

Wees op de hoogte van de campagne-analyses en pak de belangrijkste resultaten en mijlpalen voor uw bedrijf. Goede communicatie tussen u en uw partner zorgt voor een goede relatie tussen u en uw klanten. Dit alles geldt uiteraard ook voor de houding van uw expert naar u, de klant, toe.

6. Verwachtingen tijdig instellen

De verwachtingen die u stelt aan uw PPC-aanbieder, met uw huidige en potentiële klanten in gedachten, zijn bepalend voor de welvaart van uw relaties. U zorgt voor betere resultaten en verkleint de kans op teleurstelling door vanaf het begin duidelijk te zijn over u verwacht van alle betrokkenen. Belangrijk hierbij met het oog op uw klanten, is het vaststellen van campagnedoelen.

Deze doelen moeten meetbaar en tijdgebonden zijn. De campagnedoelen moeten uiteraard goed door gecommuniceerd worden met uw Google Ads expert. Zo zijn alle kijken alle dezelfde kant op en is er een gemeenschappelijke eindstreep. Belangrijk verder is om rekening te houden met snel reageren en de doorlooptijd voor verzoeken.

Neem de tijd om de boodschap goed over te brengen aan uw white label of outsourcing provider. Neem daarna ook de tijd voor hen om uw verzoeken te voltooien. Hou er rekening mee dat uw Google Ads-partner voor outsourcing niet zit te wachten op uw e-mail en alles zal laten vallen om uw “dringende” probleem direct aan te pakken. Ze werken namelijk met meerdere bureaus of klanten tegelijk.

Mocht zich een dringend probleem voordoen, is het natuurlijk wel zo dat uw expert komt aanrennen. Gaat het om een alledaags verzoek dat belangrijk is en niet urgent, dan voltooit uw expert de taak binnen een afgesproken periode. Het is belangrijk dat u deze overeenkomst begrijpt en respecteert, op basis van de verwachtingen.

7. Advies tijdig uitvoeren

Deze tip heeft veel te maken met tip #1. U moet vaststellen bij het kiezen van een derde partij voor het outsourcen van Google Ads dat zij daadwerkelijk een expert alsook een betrouwbare partner zijn. Zij zullen u dan adviseren over onder meer:

Hierbij is het belangrijk dat u luistert naar het advies en dat u het zo snel als mogelijk laat uitvoeren. Hun aanwezigheid is om u te helpen de best mogelijke resultaten voor uw organisatie te behalen. Laat u zich goed door hen informeren als u behoefte heeft aan extra uitleg want het advies is belangrijk.

8. Google Ads begrijpen

De basisprincipes van Google Ads moet u of degene die belast is met uw website begrijpen. U of uw websitemanager kunnen beter communiceren met de Google Ads expert door de taal, de terminologie, de woordgroepen en de statistieken te begrijpen die horen bij een Google Ads-campagne. De communicatie tussen u en de Google Ads expert zal gemakkelijker verlopen terwijl er ook sprake zal zijn van een goede onderlinge relatie.

9. Transparante rapportage

Klinkt misschien raar en toch is het verbazingwekkend hoe vaak dit bedrijfseigenaren overkomt. Uw Google Ads-outsourcingprofessional dient het campagnerapport naar u op te sturen, het dient met u gedeeld te worden. Het is van geen waarde voor u als het op hun bureau blijft zitten. U moet deze verslagen in de handen krijgen en hebben, waarbij de waarde duidelijk gemaakt wordt aan u.

Successen geboekt, het verloop van het bereiken van de doelen, overige uitdagingen en bedrijfsresultaten zijn stuk voor stuk belangrijke elementen, wil de Google Ads expert een goede lange termijn relatie met uw organisatie. De manier waarop u denkt over het resultaat van de campagne, is namelijk even belangrijk als het daadwerkelijke resultaat.

10. Tijd respecteren

Onder normale omstandigheden is het zaak dat u het afgesproken communicatie pad volgt. Het is belangrijk dat u eerlijk blijft en rekening houdt met de andere prioriteiten van uw outsourcingpartner. U kunt daarom liever afzien van livechat, Slack, Asana en soortgelijke technologie die je simultaan kunt gebruiken. Tenzij het echt iets dringend of kritiek is en dat is zelden het geval met Google Ads.

Dat gezegd hebbende is er maar één verzoek nodig als u voor de juiste Google Ads-outsourcingprovider heeft gekozen. Namelijk, ze moeten ermee omgaan zoals jullie beiden hebben afgesproken. De expert bestoken met berichten over meerdere kanalen zal leiden tot chaos en de werkrelatie verstoren.

Tot slot

Dit zijn tien tips die u kunt overwegen voor het uitbesteden van Google Ads. Zo kunt u een duurzame benadering van bedrijfsgroei zonder overhead ontwikkelen.

Weet u nu al zeker dat u PPC gaat outsourcen, kunt u deze tips dan in de praktijk brengen. Zorg ervoor uw outsourcingpartner door en door te kennen, stem goed af met hun over prijzen en communicatie. Als u zeker bent van de Google Ads expert, vertrouw dan op hun advies en rapportage.

MEER RESULTAAT HALEN UIT ONLINE MARKETING?

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP EN WIJ HELPEN JE GROEIEN!

Pin It on Pinterest

Share This